top of page

Spoed

Spoedeisende huisarstenhulp buiten kantooruren

Stichting Huisartsen Dienst Westelijke Mijnstreek is een organisatie die is opgericht door huisartsen die werkzaam zijn in de regio. Samen verzorgen zij de spoedeisende huisartsenhulp vanuit de huisartsenpost naast het ziekenhuis in Sittard-Geleen in de avond, nacht, weekenden en op feestdagen.

Bij een spoedgeval is er sprake van een klacht die dringend medische zorg behoeft en waarvan de behandeling redelijkerwijs niet kan wachten tot de eigen huisarts weer bereikbaar is.

U neemt hiervoor contact op met de huisartsenpost westelijke mijnstreek.

 • telefoonnummer: 046-4009925
   

De huisartsen dienst westelijke mijnstreek is bereikbaar voor spoedgevallen:

 • Elke dag van 17:30 u 's avonds tot 8:00 u 's ochtends.

 • In de weekenden

 • Op feestdagen

 

Goed om weten

De arts die u spreekt, kent uw dossier niet zoals uw eigen arts. Denk eraan dat u hem/haar alle nodige informatie verstrekt:

 • over een eventuele lopende behandeling

 • of u allergisch bent voor producten of geneesmiddelen

 • over onderzoeken die u recent hebt ondergaan (bloedafname, röntgenfoto's etc). Als u de uitslagen hebt, laat die dan zien.

 • Geef uw adres en telefoonnummer.

Nood: ik wil contact opnemen met de eerste hulp. Naar wie moet ik bellen? Waarom?

112 is het telefoonnummer waarop de hulpdiensten in Nederland bereikbaar zijn, gratis en zowel vanaf vaste en mobiele telefoons.

Waarvoor kunt u 112 bellen?

Bel 112 bij ieder noodgeval waarbij u een ziekenwagen, de brandweer of politie nodig hebt. Voorbeelden:

 • hartproblemen

 • plotselinge, ernstige verslechtering bij ziekte

 • ongevallen in en om het huis

 • verdrinking

 • vergiftiging

 • brand/brandwonden
   

Bel 112 niet voor dingen zoals:

 

 

 • Verkeersinformatie

 • Weerberichten

 • Algemene informatie en vragen

 

Hang niet op als u per ongeluk 112 belt!

Zeg de telefonist dat alles in orde is, anders wordt misschien toch hulp gestuurd om te kijken of er geen probleem is.

Wat te doen in geval van nood?

Welke informatie moet ik geven? In de juiste volgorde, langzaam en duidelijk:

Ik identificeer me:

 • Uw naam

 • Het telefoonnummer van waar u belt

 

Zeg waar ik ben:

 • Het precieze adres (stad, gemeente, dorp, straat, nummer...)

 • De plaats (flat, huis, straat...)

 

Ik leg eenvoudig uit wat er gebeurt

 • De betrokken persoon (geslacht, leeftijd, eventuele verwantschap...)

 • De omstandigheden

 • Wat u vaststelt

 

Ik antwoord op de vragen die me worden gesteld

 • Ik hang nooit als eerste op

 • Ik blijf ter beschikking van mijn gesprekspartner

 • Ik wacht op instructies

 

Ik keer terug naar de zieke of gewonde persoon om tegen hem te praten en hem gerust te stellen

Ik doe het nodige om de toegang voor de hulpdiensten te vergemakkelijken, hen op te vangen en hen zo snel mogelijk naar het slachtoffer te leiden.

Als u kennis hebt van EHBO, plaatst u de zieke of gewonde persoon in een veilige houding.
Verplaats een zieke of gewonde persoon nooit voordat de hulpdiensten aangekomen zijn.

Vergiftiging?

Neem altijd contact op met uw (huis)arts of ziekenhuis. Om direct hulp te kunnen bieden, kunt u het beste de Gifwijzer® raadplegen. Die heeft u binnen handbereik en u weet waar u moet zoeken en hoe u het cijferadvies moet opvolgen. Neem na het volgen van het cijferadvies direct contact op met de huisarts of 112. Vertel wat u gedaan heeft.

 

Wat wil de arts van u weten?

 • Wat gebeurde er precies?

 • Hoe oud is de patiënt?

 • Hoeveel weegt de patiënt?

 • Wat van de gevaarlijk stof heeft de patiënt gegeten of gedronken?

 • Hoeveel heeft de patiënt daarvan binnengekregen?

 • Was de stof aangelengd met water?

 • Op welk tijdstip werd de stof ingenomen?

 • Wat zijn de symptomen van de patiënt?

 • Wanneer traden de symptomen op?

 • Wat heeft u er zelf aan gedaan?

 

Tip:

Vergeet niet het ziektekostenverzekeringsbewijs mee te nemen naar de arts of de Spoedeisende Hulp.

 

Goed om weten in geval van vergiftiging

 • Geen melk laten drinken!

 • Niet laten braken! Dit wordt zelden aanbevolen en is soms zelfs heel gevaarlijk.

 • De effectiviteit van de spoedhulp hangt af van de nauwkeurigheid van de gegevens die u doorgeeft.

 • Wees rustig, precies en laat uw gesprekspartner u vragen stellen.

 

In geval van spetters van een gevaarlijk product in de ogen of op de huid onmiddellijk ruim en lang meerdere minuten spoelen met kraanwater.

 

In geval van het vrijkomen van irriterend of toxisch gas in een afgesloten ruimte, de lokalen goed luchten.

 

In geval van ongewilde en massale lucht- of watervervuiling de specifieke instructies die door de gezondheidsdiensten worden gegeven volgen.

Deze site vervangt geen medische consultatie

bottom of page